În continuare copiii cu handicap grav, ireversibil, sunt obligați să meargă la comisia de evaluare. În continuare statul nu oferă o viață demnă persoanelor cu dizabilități, indemnizațiile fiind prea mici.
Legea depusă de parlamentarii USR Anca Dragu, Oana Țoiu, Ștefan Pălărie, Cosmin Viașu și Cosmin Poteraș îmbunătățește legislația în ceea privește persoanele cu dizabilități și aduce o îmbunătățire reală a calității vieții acestora.

Creștem indemnizațiile, eliminăm birocrația și umilințele prin care trebuiau să treacă copiii cu dizabilități, eliminăm taxele absurde și asigurăm integrarea pe piața muncii pentru toate persoanele cu dizabilități.

Ce se schimbă prin noua lege?
1⃣ Creștem indemnizațiile de la 70% din „indicele social de referință” la 100%. În prezent, indemnizația pentru un adult cu handicap grav este 350 lei (respectiv 300 lei pentru un copil cu handicap grav). De asemenea, în cazul celor care nu pot avea alte surse de venit de tip salarial, prin noua lege se acordă un venit de completare.
2⃣ Eliminăm birocrația inutilă și creăm posibilitatea acordării certificatului de încadrare în grad pe termen nelimitat și pentru copiii cu dizabilități, nu doar pentru adulți, cum este în prezent.
3⃣ În prezent, covârșitoarea majoritate a persoanelor cu dizabilități se află în grija exclusivă a familiei, iar în momentul în care acest sprijin încetează, instituționalizarea este singura opțiune. Ne dorim să schimbăm asta și să creăm alternative pentru a evita instituționalizarea prin dezvoltarea de servicii în comunitate, de îngrijire și asistență la domiciliu sau în familia extinsă.
4⃣ Asigurarea unei incluziuni reale, prin garantarea accesului la educație, sănătate și muncă. Clarificăm obligațiile ce revin autorităților centrale, județene și locale.
5⃣ Eliminarea contribuției pe care persoanele cu dizabilități instituționalizate sunt obligate să o plătească centrului în care sunt instituționalizați, centru care deja primește bani publici pentru întreținerea acestor persoane.
6⃣ Facilităm angajarea prin introducerea unui registru electronic care să cuprindă persoanele cu dizabilități care doresc să se angajeze, precum și persoanele juridice care doresc să angajeze persoane cu dizabilități.
7⃣ Introduce obligația pentru Ministerul Educației și DGASPC să stabilească numărul necesar de cadre didactice itinerante/de sprijin astfel încât să fie respectat dreptul la educație.