Solicitare Decizie a Curții de Conturi în urma controlului efectuat la U.A.T. Comișani pe anul 2021

Temei: Legea 544/2001 privind liberul acces la informații publice și art. 39 din Legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor

Către: Curtea de Conturi, Camera de Conturi Dâmbovița

Data transmitere: 13.10.2022

Obiectul cererii: Decizie audit U.A.T. Comișani

Metodă transmitere: email

Dată răspuns: 18.10.2022

Imagine: Ministerul Educației – edu.ro